Cicles Formatius de Grau Superior

cfm95

 

En els Cicles Superiors, l'alumne aprén a assumir responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta. Planificar el treball de les persones de l'equip i fer les corresponents verificacions i valoracions. Un cop superat el Cicle, l'alumne/a obté la titulació de Tècnic/a superior de la professió corresponent.

L'Institut Jaume Huguet ofereix els Cicles Formatius de Grau Superior que hi ha a continuació, descarrega't el díptic i visualitza el vídeo:

 

CMC0 Tècnic/a Superior en Transport i Logística +info

TRANS

AGB0 Tècnic/a Superior en Administració i Finances +info

AF

ICA0 Tècnic/a Superior en Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa +info

ASIX

EEB0 Tècnic/a Superior en Automatització i Robòtica Industrial +info

ARI

ICB0 Tècnic/a Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma +info

DAM

FMC0 Tècnic/a Superior en Disseny en Fabricació Mecànica +info

DFM


FMB0 Tècnic/a Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica +info

FAB MEC

IMC0 Tècnic/a Superior en Mecatrònica Industrial +info

MI

AEA0 Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva +info

 

EAS