MatèriaPresentació 
Anglès pdf
Anglès optativa pdf
Ciències experimentals pdf
Ciències socials: Història i Geografia pdf
Cultura i valors ètics pdf
Educació física pdf
Educació visual i Plàstica pdf
Educació visual i Plàstica Optativa pdf
Francès Optativa pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Lengua Castellana y Literatura pdf
Matemàtiques pdf
 Música pdf
Música Optativa pdf
Orientació Optativa pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf