MatèriaPresentació 
Anglès pdf
Ciències socials: Història i Geografia  
Cultura i valors ètics pdf
Educació física pdf
Economia  pdf
Filosofia pdf
Física i Química pdf
Francès  pdf
Història pdf
Informàtica  pdf
Llatí pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Lengua Castellana y Literatura  
Matemàtiques pdf
Música pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf
Teatre pdf