Matèria Presentació 
Anglès pdf
Biologia i Geologia optativa pdf
Ciències socials: Història pdf
Cultura i valors ètics pdf
Educació física pdf
Economia  pdf
Filosofia pdf
Física i Química pdf
Francès  pdf
Informàtica  pdf
Llatí pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Lengua Castellana y Literatura pdf
Matemàtiques pdf
Música pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf
Teatre pdf