CURS 2022-2023 

 

ESO

Només per alumnes que apareixin a la llista d'admesos del dia 10 de juny

MATRÍCULA: del 21 al 29 de juny de 2022

 

BATXILLERAT

Només per alumnes que apareixin a la llista d'admesos del 22 de juny de 2022

MATRÍCULA: del 23 al 29 de juny de 2022

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

Calendari i llistes de la preinscripció d'alumnes amb continuïtat d'escolarització

Matrícula: Només per alumnes que apareixin a la llista d'admesos del 21 de setembre de 2022

  • alumnes que el curs 2021-2022 cursen 4t d'ESO
  • alumnes que han superat un PQPI o una FP de Grau Bàsic
  • alumnes que han realitzat el CAM, han superat la Prova d'Accés o tenen un altre requisit d'accés i tenen com a màxim de 18 anys

Calendari i llistes de la preinscripció per la resta de l'alumnat 

Matrícula: Només per alumnes que apareixin a la llista d'admesos del 21 de setembre de 2022

  • alumnes que han obtingut l'ESO anteriorment al curs 2021-2022
  • alumnes que han realitzat el CAM, han superat la Prova d'Accés o tenen un altre requisit d'accés i tenen més de 18 anys
  • alumnes no admesos o que no han participat en l'altre procés
  • l'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que tenen el requisit acadèmic d'accés
 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (CFGS)

Preinscripció i matrícula per alumnat que començarà un CFGS: llista d'admesos del 21 de setembre de 2022

Instruccions de confirmació de matrícula per els següents alumnes:

  • alumnes del centre de CFGS que passen de 1r a 2n curs
  • alumnes del centre de CFGS que han de repetir 1r o 2n curs
 

Només per alumnes que apareixin a la llista d'admesos del 29 de juny de 2022

Matrícula: del 4 al 15 de juliol de 2022

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC (FP BÀSICA)

Només per alumnes que apareixin a la llista d'admesos del 14 de juny de 2022

Matrícula: del 15 al 21 de juny de 2022