Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius Administració

Departament d'Administració

La Formació Professional té, actualment, un caire professionalitzador. És per això que els estudis del cicle formatiu de grau mitjà, Gestió Administrativa, i el de grau superior, Administració i Finances, tenen un currículum adreçat a formar l'alumnat en els coneixements i les tècniques pròpies de l'ofici administratiu, capacitatnt a l'alumnat en l'expressió també en llengua anglesa.

Aquests sabers són els que permetran exercir la professió, però per ser un bon professional cal, a més, incorporar les Capacitats clau, que el Departament d'Ensenyament ha definit com "les capacitats, majorment de tipus individual, més associades a conductes observables en l'individu i són, en conseqüència, transversals -en el sentit que afecten molts llocs de treball- i transferibles a noves situacions." Són les següents:

  • Capacitat de resolució de problemes
  • Capacitat d'organització del treball
  • Capacitat de responsabilitat en el treball
  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat d'autonomia
  • Capacitat de relació interpersonal
  • Capacitat d'iniciativa

Aquestes capacitats, aplicades als estudis, segur que comportaran una millora en la realització dels cicles i uns resultats millors.
S'ha de pensar que l'empresariat, quan busca contractar personal, busca algú que sigui competent en la seva feina, però sobretot, busca persones amb una actitud positiva i amb capacitats per fer-la bé.

L'objectiu principal per a l'alumnat serà trobar una bona ocupació relacionada amb els estudis realitzats. Des del centre destaquem tres elements que són primordials:

  • L'assoliment òptim dels continguts i procediments del currículum.
  • La incorporació a l'actitud personal del màxim de les Capacitats clau.
  • La realització amb el màxim aprofitament de l'FCT (formació en els centres de treball).

Estudis

CFGM Gestió Administrativa

La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

CFGM Gestió Administrativa - Mòduls Professionals
Presentació 
2020-21
   
M1:  pdf
M2:  pdf
M3:  pdf
M4:  pdf
M5: pdf
M6: pdf
M7: pdf
M8: pdf
M9: pdf
M10:  pdf
M11:  pdf
M12:  pdf
M13:  pdf
M14:  pdf
M15:  pdf
M16:  pdf
M17:  pdf

 

CFGS Administració i Finances

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:00h

CFGS Administració i Finances - Mòduls Professionals
Presentació 
2020-21
   
M1:  pdf
M2:  pdf
M3:  pdf
M4:  pdf
M5: pdf
M6: pdf
M7: pdf
M8: pdf
M9: pdf
M10:  pdf
M11:  pdf
M12:  pdf
M13:  pdf
M14:  pdf
M15:  pdf
M16:  pdf
M17:  pdf

Activitats

El nostre Departament està en contacte permanent amb les empreses de l'entorn. Durant el curs acadèmic els alumnes participen de diferents activitats: fires, congressos, jornades, taules rodones, exposicions, etc. relacionades amb el contingut del curriculum.

Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius Administració