Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització Càrrecs unipersonals

Càrrecs unipersonals

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

                      

-Caps de departament / Família Professional:

 • Família Professional d'Activitats Físiques i Esportives: Candela Martí
 • Família Professional d'Administració: Carme Pena
 • Família Professional de Comerç i Màrqueting: Sònia Bové
 • Família Professional d'Electricitat i Electrònica: Daniel Flores
 • Família Professional de Fabricació Mecànica: Toni Bueno
 • Família Professional d'Instal·lacions i Manteniment: Irene Teruel
 • Família Professional d'Informàtica i Comunicacions: Laura López
 • Família Professional de Sanitat: M. Teresa Albaigés
 • Dept. Formació i Orientació Laboral: Sara Álvarez
 • Dept. Ciències Experimentals: Josefa López
 • Dept. Educació Física: Rosa M. Batalla
 • Dept. Llengua castellana i literatura: LLuís Fernández
 • Dept. Llengua catalana i literatura: Neus Salvat
 • Dept. Llengües estrangeres: Montse Montalà
 • Dept. Matemàtiques: Rosa M. Manchobas
 • Dept. Música: Felip Brunet
 • Dept. Orientació: Anna Grau
 • Dept. Humanitats: Antoni M. Marsal
 • Dept. Tecnologia: Adrià Delgado
 • Dept. Visual i Plàstica: Jesús Moreno   

-Coordinadors dels ensenyaments impartits en el centre:

 • Coordinadors d’ESO: Lilian Borràs / Carlos Baglietto
 • Coordinadora Batxillerat: Anna M. Sans
 • Coordinador de Formació Professional: Juan José García

-Altres coordinacions:

 • Coordinador activitats i serveis extraescolars: Gemma Estrada
 • Coordinador d’informàtica: Josep Lluís Cañadilla
 • Coordinador de xarxa i servidors: Laura López
 • Coordinador i dinamització dels equips TIC/TAC: Josep Lluís Cañadilla
 • Coordinadora lingüística i notícies web: Neus Salvat
 • Coordinadors revista: Claustre Pallarès / Joan Foguet
 • Coordinador prevenció de riscos laborals: Daniel Flores
 • Coordinadores Pla d’Acció Tutorial: Sara Álvarez, Elisenda Armengol, Lilian Borràs
 • Coordinadora de qualitat: Noèlia Tuset
 • Coordinadora Projecte Escoles Verdes: Assumpció Niubò
 • Pla Experimental Esport a l’Escola: Candela Martí
 • Coordinadora del servei d'assessorament i reconeixement: Noèlia Tuset
 • Coordinador del Pla Plurilingüe: Antoni Marsal
 • Coordinador d'FP dual: David Vallverdú
 • Coordinadora de Projecte InnovaFP: Ferran Urgell
 • Coordinadora de Mobilitat: Rosa M. Batalla
 • Coordinadora d'Emprenedoria: Carme Pena
 • Coordinadora de Serveis a les Empreses: Neus Budesca
 • Coordinadora de Xarxa per Competències a l'FP: Sara Álvarez
 • Coordinadora dels Equips de Treball per Projectes Transversals: Núria Estruch
 • Coordinador de Festes: David López
 • Coordinadora Comissió de Valors: Elsabet Gallardo
 • Coordinadora Comissió d'Igualtat: Marta Inglés
 • Coordinadors Comissió de Teatre: Claustre Pallarès i Joan Miquel Simon
Estàs aquí:Inici Guia del centre Organització Càrrecs unipersonals