Càrrecs unipersonals

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

      

Caps de Família Professional
Família Professional d'Activitats Físiques i Esportives Candela Martí
Família Professional d'Administració Carme Pena
Família Professional de Comerç i Màrqueting Sònia Bové
Família Professional d'Electricitat i Electrònica Daniel Flores
Família Professional de Fabricació Mecànica Toni Bueno
Família Professional d'Instal·lacions i Manteniment Irene Teruel
Família Professional d'Informàtica i Comunicacions Laura López
Família Professional de Sanitat M. Teresa Albaigés

 

Caps de departament
Dept. Formació i Orientació Laboral Sara Álvarez
Dept. Ciències Experimentals Josefa López
Dept. Educació Física Rosa M. Batalla
Dept. Llengua castellana i literatura LLuís Fernández
Dept. Llengua catalana i literatura Neus Salvat
Dept. Llengües estrangeres Montse Montalà
Dept. Matemàtiques Rosa M. Manchobas
Dept. Música Felip Brunet
Dept. Orientació Anna Grau
Dept. Humanitats Antoni M. Marsal
Dept. Tecnologia Adrià Delgado
Dept. Visual i Plàstica Jesús Moreno

 

Coordinadors dels ensenyaments impartits en el centre
Coordinadores d’ESO Lilian Borràs / Carlos Baglietto
Coordinadora Batxillerat Anna M. Sans
Coordinador de Formació Professional Juan José García

 

Altres coordinacions
Coordinador activitats i serveis extraescolars Gemma Estrada
Coordinador d’informàtica Josep Lluís Cañadilla
Coordinador de xarxa i servidors Laura López
Coordinador i dinamització dels equips TIC/TAC Josep Lluís Cañadilla
Coordinadora lingüística i notícies web Neus Salvat
Coordinadors revista Claustre Pallarès / Joan Foguet
Coordinador prevenció de riscos laborals Daniel Flores
Coordinadores Pla d’Acció Tutorial Sara Álvarez, Elisenda Armengol i Lilian Borràs
Coordinadora de qualitat Noèlia Tuset
Coordinadora Projecte Escoles Verdes Assumpció Niubò
Pla Experimental Esport a l’Escola Candela Martí
Coordinadora del servei d'assessorament i reconeixement Noèlia Tuset
Coordinador del Pla Plurilingüe Antoni Marsal
Coordinadora de FP dual David Vallverdú
Coordinadora de Projecte InnovaFP Ferran Urgell
Coordinadora de Mobilitat Rosa M. Batalla
Coordinadora d'Emprenedoria Carme Pena
Coordinadora de Serveis a les Empreses Neus Budesca
Coordinadora de Xarxa per Competències Sara Álvarez
Coordinadora dels Equips de Treball per Projectes Transversals Núria Estruch
Coordinador de Festes David López
Coordinadora Comissió de Valors Elisabet Gallardo
Coordinadora Comissió d'Igualtat Marta Inglés
Coordinadors Comissió de Teatre Claustre Pallarès / Joan Miquel Simon