1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

Erasmus Policy Statement

 
2. CARTA ERASMUS+

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027      versió en anglès  Flag of Catalonia and Europe.svg

3. INTRODUCCIÓ
foto alumnes

L’institut Jaume Huguet participa en activitats de mobilitat amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional que ofereix, les competències lingüístiques i interculturals del seu alumnat i del seu professorat, i la inserció laboral. Així doncs, l’alumnat de Formació Professional del nostre centre pot realitzar pràctiques en un altre país durant la seva estada en el nostre Institut.

Dins de l’objectiu 4, del Projecte de Direcció “Esdevenir un centre d’ensenyaments post-obligatoris de referència”, destaquen diferents estratègies per potenciar la formació professional, entre elles, el foment i la facilitació de la mobilitat internacional del nostre alumnat. Per assolir l’objectiu esmentat, inicialment els tutors dels cicles formatius, presenten el programa Erasmus+ en el marc d’una de les primeres sessions de tutoria del curs.

4. QUÈ SÓN ELS PROGRAMES ERASMUS+ I L'OAPEE?

L’ Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) és l’agència nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d’impacte del  programa Erasmus+ en l’àmbit de l’educació i la formació (2014-2020) (2021-2027). A més, aquesta agència coordina i participa en projectes nacionals i internacionals. 

Erasmus + va entrar en vigor l’1 de Gener del 2014 amb la finalitat d’incrementar les competències i l’ocupabilitat, així com donar suport als sistemes d’educació, formació, joventut i esport.

Erasmus + reuneix tots els programes actuals de la Unió Europea en aquestes matèries, inclòs el Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP) i els seus programes sectorials (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig). A més, també reuneix el programa Joventut en Acció i els cinc programes internacionals de cooperació (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programa de cooperació amb els països industrialitzats).

El programa Erasmus + ofereix noves oportunitats d’estudi, formació, experiència laboral o voluntariat a l’estranger a més de 4 milions de persones. Són diverses les estratègies de la Comissió Europea que han servit de marc europeu per a aquest  programa, concretament, l’estratègia Europa 2020, l’estratègia Educació i Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education, les quals han estat dissenyades per aconseguir, entre tots, una Europa millor, sent assumides per tots els estats membres, inclòs Espanya, amb l’objectiu d’aconseguir una Europa que generi millors nivells d’ocupació, un augment de la productivitat i una major cohesió social.

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

Els projectes de mobilitat d’FP del centre estan cofinançats pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquesta web és responsabilitat exclusiva de l'Institut Jaume Huguet de Valls, i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació que s’hi difon.

5. ERASMUS DIA A DIA

Curs 2020-2021

Estem pendents de l'evolució de la pandèmia així com de les notícies que ens van arribant de les empreses estrangeres amb les quals fem convenis de col·laboració. De moment la incertesa de la situació fa que no poguem avançar en el projecte.

Des del 22 de desembre de 2020 sabem que la nostra sol·licitud per a obtenir la nova carta ECHE "Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027" ha estat aprovada per la Comissió Europea, per tant, podrem seguir fent mobilitat a Europa durant aquest periode. Una bona notícia pel centre, que tornarà de nou a la mobilitat tan punt la situació epidemiològica ho permeti.

Malgrat hem esperat fins al tercer trimestre, finalment, degut a la situació sanitària d'aquí i dels països de destí, aquest curs no hi haurà alumnes del notre centre que facin les pràctiques en un empresa estrangera . Esperem que poc a poc es vagi superant la pandèmia i que al proper curs poguem tornar a la normalitat en els programes Erasmus+, i que molts dels nostres alumnes puguin gaudir d'una estada en la modalitat de pràctiques en algún país estranger.

 

erasmusPlusQuinze alumnes de l’Institut gaudiran enguany d’una de les beques Erasmus+ per a alumnes de cicles formatius, cosa que els permetrà fer pràctiques en empreses estrangeres. 

erasmus CopiarDesprés d’un temps de preparació lingüística i professional, vuit alumnes de CFGM de l’Institut han començat les pràctiques a l'estranger gràcies a una beca Erasmus+.

Catalan version Flag of Catalonia and Europe.svg

INTRODUCTION OF THE SCHOOL

Greetings from  Mr.  Josep M. Soler,  Headmaster

Our school “L’Institut Jaume Huguet”, since it was opened in 1924 has always been proud of its innovative ideas just like the people from Valls who promoted its creation.

During this time a lot of people left their identity at L’Institut Jaume Huguet formely known as Escola del Treball from Valls. It has been an educational reference for the city and region.