Departament d'Humanitats i Ciències Socials

VITRUVIíndex

L'humanisme engloba aquelles disciplines que estudien el comportament, la condició i el desenvolupament de l'ésser humà. Les humanitats –també conegudes com ciències socials– estudien tot allò vinculat genèricament a la cultura, com la història, l'art, la religió, la literatura, la comunicació i les relacions entre els individus. Al nostre institut, les assignatures que vertebren aquests coneixements són les ciències socials, la història i cultura de les religions, la cultura i els valors ètics, la religió catòlica, l'economia i les llengües i cultura clàssiques a l'ESO; i la filosofia, la sociologia, la psicologia, la història, la història de l'art, la geografia, l'economia, l'empresa, el llatí i el grec al Batxillerat.

Membres del departament curs 2022-23

  • Alonso Ortiz Del Río, Marta (Ciències socials i CVE ESO / Història el Món Contemporani BAT)
  • Bonillo Alcaina, Isaac (Economia i Emprenedoria ESO / Economia i Funcionament de l'Empresa BAT)
  • Cortina Blázquez, Sandra (Ciències socials i CVE ESO / Ciutadania, Política i Dret BAT)
  • Estruch Vilaró, Núria (Ciències socials i CVE ESO / Geografia BAT)
  • Gallardo Aguirre, Elisabet (Religió i Ciències socials ESO)
  • Gómez Canales, Sílvia (Ciències socials i CVE ESO / Història de l'Art BAT)
  • López Córdoba, David (Ciències socials ESO / Història d'Espanya BAT)
  • Porta Martínez, Mercè (Filosofia ESO / Filosofia i Psicologia Batxillerat)
  • Marsal Bonet, Antoni Maria (Llatí ESO / Llatí, Grec i Món Clàssic Batxillerat). Cap de departament.