Projecte amb Comunalitat de Valls

2022 11 03 VALLS COMUNAL 5

Els alumnes de segon curs del CFGS d’Administració i Finances que cursen el mòdul professional de projecte estan treballant conjuntament amb l’entitat la Comunalitat de Valls – VallsComunal. La Comunalitat de Valls va néixer a partir de la voluntat de potenciar l’economia de proximitat de Valls així com, entre altres objectius, construir xarxes de suport mutu. Alguns dels projectes que s’estan engegant des de l’entitat són la creació d’un club esportiu urbà comunitari, el foment de l’atenció a la salut mental o la dinamització d’una escola d’activisme. Un altre projecte que l’entitat vol tirar endavant és la creació d’un «Banc de Recursos» i una «Biblioteca de les coses». I aquest ha estat el repte que s’ha plantejat al nostre alumnat: el disseny conceptual, estratègic i econòmic d’aquestes iniciatives de circuits de reutilització de material.

Per fer-ho, la Marina i la Xènia, representants de la Comunalitat de Valls, van venir al centre a plantejar el repte i van explicar les necessitats que s’havien detectat i els propòsits que es pretenen obtenir amb la creació d’aquests espais. L’alumnat es va dividir en dos grups de treball, i cadascun va assumir el desenvolupament d’un dels dos projectes. Aquest treball cooperatiu permet que s’enriqueixin amb totes les experiències i que aprenguin conjuntament.

Gràcies a aquesta col·laboració que s’ha establert amb VallsComunal, tindan l’oportunitat de treballar mitjançant metodologies actives motivadores i l’aprenentatge basat en projectes; a més a més, estan donant resposta a una iniciativa que ja existeix i tindran la gratificació de veure que tota la seva feina i esforç es convertirà en una realitat.