Assajos de formigó

Els alumnes del CFGM d'Excavacions i Sondatges van fer diversos assajos de formigó divendres passat. Van fer un con d'Abrams per mesurar la consistència del formigó i provetes, que desemmotllaran la propera setmana, per mesurar-ne la resistència a compressió. Va ser un dia de treball manual i físic, però alhora de treball real a l'aire lliure.