La cooperativa, una societat de futur

Mateu és cap de la secció d'economia social i treball autònom dels Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Tarragona. Aquesta xerrada informativa va ser coordinada pels departaments de Formació i Orientació Laboral i de Gestió Administrativa del centre. Hi assistiren els alumnes de 1r i 2n del CFGS d’Administració i Finances i els del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria.

cooper2 Copy

La conferenciant va fer una explicació molt completa de les característiques socials d’una empresa que adopta la forma societària de la cooperativa: capital mínim, nombre de socis, fiscalitat, òrgans de gestió, responsabilitats socials, entre d’altres. Va presentar-la com una alternativa poc coneguda però molt eficaç per facilitar l’autoocupació dels alumnes que han acabat un cicle formatiu.

Els socis de la cooperativa són propietaris de l’empresa però a la vegada poden treballar-hi, com a autònoms o com a personal assalariat. La importància en el govern de l’entitat i en la presa de decisions no va relacionada amb el capital aportat sinó en el fet de socis. Un soci representa un vot.

El nombre mínim per fundar una societat cooperativa és de 3 persones físiques o persones jurídiques amb un capital mínim de 3.000 euros. Existeixen nombrosos tipus de societats, adaptables a les necessitats dels seus fundadors i de l’objecte social: de consum, de treball i d’ensenyament, entre d’altres.

Els beneficis es troben en el fet que són fàcils de gestionar per l’agilitat en la presa de decisions i en les bonificacions fiscals.

Finalment, la xerrada pretenia donar recursos als nostres alumnes per facilitar la seva inserció laboral i per generar llocs de treballs en sectors castigats per la crisi. Les cooperatives promocionen el treball autònom i es tracta d’una bona plataforma per a la incorporació laboral. Aquesta forma societària és una possibilitat innovadora per emprendre.

Els alumnes es van mostrar molt interessats per les explicacions donades i van sorgir moltes preguntes que la conferenciant va aclarir eficaçment.

cooper3 Copy

 

Si voleu conèixer més a fons aquest tipus de societats, en l’enllaç en trobareu més informació.