Llibres lliures: ‘bookcrossing’

El bookcrossing consisteix en la cessió de llibres per a l'intercanvi de manera que tothom pot agafar-los i llegir-los. Els llibres s'alliberen a les prestatgeries col·locades als passadissos de l'Institut, on podeu capturar aquell que us agradi per a llegir

El procés té tres passos: registrar, alliberar i capturar. L'exemplar que es vol alliberar s'ha de registrar en aquesta pàgina web, l'enllaç de la qual trobareu també a la pàgina de l'Institut; quan es faci, l'aplicació donarà un número que s'haurà d'apuntar a la contraportada. Llavors, es pot alliberar a la prestatgeria que es vulgui perquè el capturi qui desitgi. Quan en captureu un per a llegir-lo, haureu de notificar-ho a la pàgina web. Aquí podreu també deixar comentaris sobre el llibre i veure els que han deixat altres persones. Un cop llegit, s'ha de tornar a alliberar perquè algú altre el pugui capturar.

L'intercanvi de llibres és un acte de generositat compartida: es demana que no se'n capturin si no s'hagin de llegir immediatament i que no es tinguin més d'un mes. Els llibres s'han de cuidar perquè tothom en pugui gaudir i per respecte a aquests companys de viatge tan especials.