Com funciona una cooperativa?

Borrull va explicar als alumnes de Cures Auxiliars d’Infermeria que la seva empresa era l’atenció a les persones i que havien de cercar respostes per contribuir a millorar la qualitat de vida, mitjançant un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.

Actualment, exposà, es torna a l’esperit cooperativista ja que moltes persones opten per aquest sistema d’empresa amb tots els avantatges i inconvenients que comporta. Finalment manifestà que la cooperativa és la màxima expressió del treball en equip i que promouen escales salarials basades en l’equitat, la solidaritat i la competitivitat.