Curs DEA

Aprofitant que el nostre centre disposa d'un desfibril·lador semiautomàtic s'han donat els coneixements bàsics per poder actuar, si fos necessari, en un cas d'emergència.