Departament de Matemàtiques

Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers d'un gran valor cultural, el coneixement de les quals ha d'ajudar als alumnes ha raonar i tenir una visió crítica del món que els envolta.

Els continguts que s'estudien es fonamenten en el càlcul numèric i algèbric, la geometria i la mesura, l'estadística i la probabilitat, i les funcions. En l'aprenentatge d'aquests continguts, sigui quin sigui el nivell educatiu, es posa èmfasi en el pensament i raonament matemàtic; la resolució de problemes; la interpretació, la representació i la comunicació d'informació.

Creiem que l'ús de les noves tecnologies i la contextualització de les activitats és imprescindible per un bon aprenentatge. Per això utilitzem en les classes un entorn d'aprenentatge virtual (Moodle), un programa de geometria dinàmica (GeoGebra), el full de càlcul, la calculadora de butxaca, internet com a fons d'informació, etc; i proposem activitats transversals, fem sortides, elaborem material, etc.

Membres del departament.

  • Baglietto Garachana, Carlos
  • Boada Tous, Jaume-Joan
  • Cañadilla Lopez De Coca, Josep Lluís
  • Ventosa Rodon, Montse
  • Saperas, Elisenda
  • Manchobas Carreño, Rosa M. (Cap.)
  • Torres, Salva

Estudis

Activitats

  • El Departament de Matemàtiques promou la participació de l'alumnat del centre al Fem Matemàtiques i a la prova Cangur.