Departament d'Educació Visual i Plàstica

El dibuix és, en la més àmplia accepció, l'acció i l'efecte de representar objectes en una superfície mitjançant línies i ombres, entenent per objecte tot el que pot ser matèria de coneixement intel·lectual o sensible. En una primera aproximació a la disciplina que ens ocupa, podem distingir entre dibuix com a procés que es tanca en si mateix (dibuix artístic) i el dibuix com a mitjà d'altres activitats, com ara l'arquitectura o les enginyeries (dibuix tècnic). Però en qualsevol cas, s'ha de considerar com un llenguatge gràfic.

Membres del departament

  • Clara Daroca
  • Mercè Bessó (Cap.)
  • Joan Mestre

Estudis

Activitats

  • Sortida a ARCO cada dos anys

Llibres

  • Dibuix Tècnic 1 - Casals BAT
  • Dibuix Tècnic 2 - Casals BAT
  • Plataforma Weeras Teide - ESO