Departament de Formació i Orientació Laboral

 El departament de Formació i Orientació Laboral recull un conjunt de matèries comunes a tots els cicles formatius

Membres del departament

  •  Álvarez Ferrer, Sara (Cap de Departament)
  •  Garriga Palau, Margarida
  •  M'Hir, Naoual

Mòduls / Crèdits

  • FOL Formació i orientació laboral (Grau mitjà i superior) (LOGSE i LOE)
  • RET Relacions en l'Entorn de Treball (LOGSE)
  • EIE Empresa i iniciativa Emprenedora (Grau mitjà i superior) (LOE)
  • BATXILLERAT Optativa de Formació i orientació laboral
  • BATXILLERAT Optativa Estada a l'Empresa
  • ESO. Optativa d'Emprenedoria

DSC05805

X Jornades Joves i Empresa  -  10 i 11 de Desembre de 2019

El departament de Formació i orientació laboral participa en la planificació i organització de les X Jornades: Joves i Empresa, del curs acadèmic 2019-2020, destinats als alumnes de cicles formatius de grau mitjà, superior, batxillerat, i Educació Secundària Obligatòria, mares, pares i empresaris de Valls i l'Alt Camp.

    JovesEmpresa

  

 

 

 

 

 

Llibres del departament curs 2019-2020

 

CURSOS ISBN
1 CFGM Gestió administrativa MP12  UF02. PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGM Gestió administrativa  MP12 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Administració i finances   
2 CFGS Administració i finances  MP12 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGS Administració i finances  MP12 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Activitats Comercials  FOL MP12 (LOE)  
1 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP09 UF02 PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP10 UF01 EIE - Empresa i Iniciativa Emprenedora Mc Graw Hill
978-84-486-1428-7
2 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP10 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
2 CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes MP09 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Adm. sistemes informàtics xarxa MP12 UF01 IT - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Adm. sistemes informàtics  xarxa MP12 UF02 PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGS Adm. sistemes informàtics xarxa MP13 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
2CFGS Adm. sistemes informàtics en la xarxa   
1 CFGM Mecanització MP08 UF01 IT - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Mecanització MP08 UF02 PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Mecanització MP09 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4 
1 CFGM Soldaura i caldereria MP08 UF01 IT - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Soldaura i caldereria MP08 UF02  PRL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1018-3
1 CFGM Soldaura i caldereria MP09 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
1 CFGS Disseny en fabricació mecànica MP09 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Disseny en fabricació mecànica MP09 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Disseny en fabricació mecànica MP10 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4
1 CFGS Mecatrònica industrial  MP11 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Mecatrònica industrial  MP11 UF01 IT   - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1 CFGS Mecatrònica industrial  MP12 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1019-0 
1 CFGM Instal elèctriques i automàtiques  MP11 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGM Instal elèctriques i automàtiques  MP11 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 GM Instal elèctriques i automàtiques  MP12 UF01 EIE - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1420-4 
1 GS Automatització i robòtica industrial MP11 UF02 PRL  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGS Automatització i robòtica industrial MP11 UF01 IT  - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
2 CFGS Automatització i robòtica industrial MP12 UF01 EIE  - Empresa i Iniciativa Emprenedora (català) Edebé 978-84-683-1019-0 
1 CFGM Cures auxiliars d'infermeria RET C10 (LOGSE) - Relacions entorn del treball - (català) McGraw-Hill 978-84-481-4766-2
2 CFGM Cures auxiliars d'infermeria FOL C11 (LOGSE) - Formació i orientació laboral (català) - Edebé 978-84-683-1419-8
Emprenedoria 3r ESO - Emprenedoria ESO Grup Promotor Santillana  978-84-154-3578-5
2 Batillerat - Optativa FOL - Formació i orientació laboral (català) Edebé 978-84-683-1419-8
1r CFGS Animació d'activitats físiques i esportives - FOL C12 (LOGSE) - Formació i orientació laboral (català) - Edebé
2n CFGS Animació d'activitats físiques i esportives C06 Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives (LOGSE)