La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

 

 

Mòduls Professionals Presentació 
M1: Automatismes industrials pdf
M2: Instal·lacions elèctriques interiors pdf
M3: Instal·lacions de distribució pdf 
M4: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis pdf
M5: Instal·lacions domòtiques pdf
M6: Instal·lacions solars fotovoltaiques pdf 
M7: Màquines elèctriques pdf
M8: Electrònica pdf
M9: Electrotècnia pdf
M10: Formació i orientació laboral pdf
M11: Empresa i iniciativa emprenedora pdf
M12: Anglès tècnic pdf
M13 : Síntesi pdf pdf
M14. Formació en Centres de Treball pdf