Estrenem una nova aula de soldadura intel·ligent i realitat augmentada

2021 11 08 AULA TECNOLÒGICA 3 L’aula tecnològica de soldadura intel·ligent de l’Institut permetrà aplicar la realitat augmentada en la formació professional industrial, i això serà una motivació per la nova generació d'alumnes, ja que permetrà aprofundir en els seus coneixements i actuar com a pol d’atracció de nou alumnat, els que seran els futurs treballadors de les empreses del sector. 

Els sistemes de soldadura s’estan transformant amb l’aparició de tecnologies de la informació modernes com ara Internet, big-data, intel·ligència artificial, computació en núvol i fabricació intel·ligent. Els equips de soldadura que incorporen aquesta tecnologia s'anomenen  sistemes intel·ligents de soldadura (IWS) i incorporen modernes tècniques de simulació.

La soldadura intel·ligent és l’ús d’ordinadors per imitar i enfortir els operadors humans en la  detecció, l’aprenentatge, la presa de decisions, la supervisió i el control, de les unions soldades. Això s’aconsegueix integrant els equips de soldadura sistemes cibernètics intel·ligents controlats per operaris, que a l’Institut seran els mateixos alumnes.

Els sistemes intel·ligents de soldadura cada vegada estan més presents en el món industrial,  en canvi en l’àmbit educatiu encara no. Amb aquesta aula tecnològica, aquests sistemes  intel·ligents seran presents a l’institut vallenc, cosa que suposarà un canvi important i un revulsiu per a la nostra formació professional industrial i permetrà adaptar els processos d’ensenyament aprenentatge a les necessitats de les empreses de Valls i comarca en el marc de la digitalització i la indústria 4.0.

La digitalització i la interconnexió representen un paper cada vegada més important en la  tecnologia de soldadura a nivell mundial. Amb aquesta tecnologia que estrenem l’alumnat pot avaluar i examinar la qualitat i la productivitat de sistemes de soldadura manuals amb ajuda d’un sistema avançat de simulació i notificació de producció i  costos.

Aquesta aula tecnològica, ubicada al taller de soldadura, serà un espai de realitat  augmentada i soldadura intel·ligent per complementar els processos d’ensenyament aprenentatge que s’ofereixen al centre.  Així, en el marc de la formació professional industrial, l’alumnat de l’Institut Jaume Huguet podrà obtenir certificats professionals en soldadura, i homologacions de soldadura que podran incloure al seu currículum i que seran vàlids per a tota la seva vida laboral. 

El nostre institut ha estat un dels 30 primers centres que imparteixen formació professional a Catalunya que, a través de la Direcció General de Formació Professional, ha rebut la subvenció per aules tecnològiques en el marc del programa ATECA del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Fons Social Europeu.