Small Talk & Short Sketches

Així, els alumnes de 1r i 2n d’ESO van preparar, de forma individual, en parelles o en grups de 3, uns petits diàlegs quotidians en anglès. El procés que es va seguir per a dur a terme aquesta activitat va ser el següent: en primer lloc els alumnes havien de redactar una conversa en anglès, cooperativament i partint d’unes frases proposades per iniciar el diàleg. La professora va corregir i avaluar cadascun dels textos presentats.

Un cop fet això, els alumnes van haver de memoritzar el rol escollit i, com si fos un petit esquetx, van exposar aquesta conversa davant els companys de classe. Tant la professora com els companys van avaluar tots els diàlegs seguint uns paràmetres específics. Així doncs, de cada grup van sortir-ne dues converses seleccionades, les quals posteriorment es van gravar en vídeo. Curiosament, els alumnes es van posar més nerviosos el dia de la gravació que no pas quan ho van fer davant els seus companys! Gràcies 2n d’ESO A, C i D per la vostra feina i cooperació!

Els de Batxillerat i cicles van fer esquetxos en anglès. Els de 1r de Batxillerat, individualment o en grups de 3 o 4, van presentar uns curtmetratges d’una mitjana de 10 minuts de durada. Prèviament havien escrit cooperativament els guions a partir d’uns títols proposats i van seguir una guia per fer aquesta activitat. Un cop corregits i avaluats els textos, els alumnes van memoritzar el rol o rols que havien triat, i van gravar en vídeo el curt en qüestió.

Molts van fer les gravacions a l’exterior; d’altres en llocs tancats, i fins i tot alguns van incloure preses falses. Era molt important que el so del vídeo fos adequat per tal de poder sentir bé l’anglès que utilitzaven; cal dir que la majoria ho va aconseguir. Posteriorment, vam veure els vídeos a l’aula i, tant els companys com la professora, van avaluar les diferents produccions valorant aspectes com la pronunciació, l’entonació, l’ús de l’anglès i l’originalitat. Finalment, d’aquestes valoracions en van sortir dos grups seleccionats de cada classe.

Els del cicle de Comerç han gravat les presentacions en anglès dels seus projectes comercials per al crèdit de síntesi, i els de SMIX han realitzat curts seguint les mateixes pautes que els de Batxillerat.

Des d’aquí, volem felicitar l’alumnat per l’entusiasme, la creativitat i la il·lusió a l’hora de dur a terme aquesta activitat. Han demostrat ser molt originals, treballadors i divertits. Enhorabona per la feina ben feta i especialment als curts guanyadors.