Acord d’FP Dual amb Ravago

L’acord de col·laboració subscrit és en règim d’alternança i amb formació dual; en aquest sentit, l'empresa està interessada a acollir alumnat de diferents cicles formatius de grau superior que s’imparteixen en el nostre centre: Mecatrònica Industrial, Disseny de Fabricació Mecànica, Automatització i Robòtica Industrial, Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa, Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, i Administració i Finances.

Van signar el conveni per part de l’empresa, Esther Gomis, directora financera i de recursos humans; Enrique Trallero, director de planta, i Sergi Masalias, enginyer de manteniment, i per tart del nostre centre, el director Jordi Tuset i la cap d’estudis d’FP Montserrat Velasco. Aquest mateix dia van fer una visita a l’Institut per conèixer les instal·lacions, la maquinària i alguns dels projectes que han dut a terme els nostres professors.

Ravago és una empresa belga familiar fundada el 1961 i que té instal·lacions a Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Espanya i Turquia. La seva activitat se centra fonamentalment en la fabricació i distribució de compostos plàstics d’alta qualitat com a matèria primera, i també de plàstics de qualitat industrial i reciclats.