Què respirem al Camp de Tarragona?

La xerrada anà a càrrec del Dr. Francesc Borrull. El conferenciant va fer entendre als alumnes els problemes que comporten els contaminats atmosfèrics en la nostra zona. Amb dades objectives, pretenia que els alumnes es formessin una opinió i que aquesta els servís per participar de manera activa com a ciutadans en la nostra societat.

La xerrada està inclosa en el marc de col·laboració del nostre centre amb la Universitat Rovira i Virgili.