Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

Els membres del Consell escolar són els següents:

 

Equip directiu:

Director: Sr. Josep M. Soler Segura

Cap d’Estudis: Sr. Jordi Serra Fernández

Cap d’Estudis d’FP: Sra. Montserrat Velasco Vilalta

Secretària: Sra. Margarida Garriga Palau

 

Professorat:

Sra. Gemma Estrada Ribé

Sra. Sara Álvarez Ferrer

Sr. Héctor Zazo Jiménez

Sr. José Luis Cañadilla López de Coca

Sra. Roser Niñerola Montserrat

Sra. M. Claustre Pallarès Ramon

Sra. Elisenda Saperas Bellido

Sra. Míriam Rubio Blasco

 

Pares i mares:

Sra. Clara Berros Pérez

Sr.   David Secall Cuadras

Sr.   Jordi Domenech Figueras

 

Representant de l’AMiPA:

Sra. Àngela Queralt Bigorra

 

Alumnat:

Carla Soler Domingo

Nàdia Soler Domingo

Oleguer Estrada Moreno

Núria Sendra Fuguet

 

Representant PAS:

Sra. Mireya Garcia Sánchez

 

Representant Ajuntament:

Sra. Rosa M. Rovira

 

Representant organització empresarial:

Sr. Josep M. Magrinyà Antonio