IV Jornades Joves i Empresa

inauguració jornadesEl dies 31 d’octubre, 5 i 6 de novembre van tenir lloc a l’Institut les Jornades Joves i empresa. Els actes començaren el dia 31 amb la celebració de l’acte protocol·lari d’inauguració.

Anà a càrrec de la Sra. Anna Maria Perelló Obradó, directora del Centre de Seguretat i Salut Laboral a Tarragona del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Joan Carles Solé Estil·les, regidor d'Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Valls, i el Sr. Jordi Tuset i Vallet, director de l’Institut.

En primer lloc, el Sr. Tuset, director del centre, donà la benvinguda i destacà la importància de les jornades. Tot seguit, la Sra. Perelló destacà “el valor positiu de les jornades que tenen com objectiu difondre l’esperit emprenedor i els bons professionals” i afegí que “crear empreses és una sortida laboral més i de país; si es duu a terme per bons professionals dóna a l’empresa un valor afegit. La prevenció de riscos laborals i el medi ambient és assumir una responsabilitat; és un valor que dignifica i aporta un valor a la societat”. Va introduir un missatge molt clar: “formació més informació més valor i aprofitament del talent dels nostres joves.”

Va fer referència també a Small Business Act per a les PIME europees, que és una llei de les petites i mitjanes empreses (PIME) que estableix un marc estratègic que ha de permetre explotar millor el potencial de creixement i d'innovació de les PIME, i que hauria de promoure la competitivitat sostenible de la Unió Europea (UE) i la seva transició cap a una economia del coneixement.

Finalment, va dir que les PIME són més flexibles que les grans empreses; per tant són més adaptables als canvis i que calia “think in small” pensar en petit, referint-se a les petites, mitjanes i micro empreses.

Tot seguit intervingué el Sr. Soler, que va indicar que l’emprenedoria “és un pas més en el món laboral”. Comentà que a Valls hi ha 3.870 persones aturades i d’aquestes 700 són menors de 25 anys. Es tracta d’una situació complicada. Ressaltà la formació com un valor importantissim a l’hora d’inserir-se en el món laboral. A més formació, més possibilitats de trobar una feina i destacà els idiomes com un valor significatiu. Afegí també que “qui genera llocs de treballs no són les administracions sinó les empreses”.

Després de la inauguració, començaren les activitats de les Jornades amb la conferència “Joves i autònoms”, a càrrec del Sr. Josep-Joaquim Sendra Vellvè, president de PIMEC a Tarragona, que fou presentat per la Sra. Liliana Borràs Vallverdú, coordinadora d’ESO del centre.

 Conferencia

El Sr. Sendra va explicar que el 99% de les empreses a Catalunya són PIMES i engloben el 75% dels treballadors, cosa que representa el 66% del PIB a Catalunya. Quan es parla de PIMES cal incloure les petites i mitjanes empreses i, ara també, les microempreses, referint-se als autònoms.

Continuà afegint que una empresa és un conjunt d’elements al capdavant dels quals hi figura l’empresari, que no té reconeguda l’aportació que realitza a la societat. Els impostos per a fer hospitals, carreteres, etc. Surten també de les empreses que paguen els seus impostos i generen riquesa.

Tot seguit tingué lloc un col·loqui conjunt per mirar d’aclarir els dubtes que van desvetllar en l’alumnat les paraules del ponent.

A continuació les Jornades seguiren amb la realització dels tallers: “Fomentem l’emprenedoria”, a càrrec de la Sra. Margarida García Inglès i la Sra. Maite Roig i Fonts, ambdues tècnica de l’Àrea d’emprenedoria, de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local-VallsGenera, de l’Ajuntament de Valls, i “El perfil de l’emprenedor/a” a càrrec del Sr. David Romero Güell, Consultor de la Fundació Adecco de Reus i de la Sra. Marta Torres Sánchez, consultora de Servei d'Adecco de Valls, que tenien l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat de primer de batxillerat i 2n del CFGM de Gestió administrativa sobre l’emprenedoria.

En el taller “Fomentem”, l’emprenedora Sra. García va donar tota la informació referent als tràmits per a un empresari individual i els passos que cal donar a les administracions, explicant que l’ajuntament de Valls compta amb un viver d’empreses per ajudar i fomentar l’emprenedoria, i també els ajuts que l’Ajuntament posa a l’abast de les persones que vulguin emprendre un negoci. Va fer un repàs de les possibilitats de finançament, concretament els microcrèdits que poden beneficiar els emprenedors que facin inversions a Catalunya, ja siguin autònoms, micros o petites empreses.

Tallers

La Sra. Roig va explicar quines són les principals fonts de finançament i detallà, entre d’altres, recursos propis, crèdits, préstecs; microcrèdits, subvencions, àngels inversors (business angels), capital de risc, etc. Va indicar que hi ha la possibilitat de capitalització de les prestacions d’atur per a persones treballadores autònomes, amb l’objectiu que s’integrin dins de diverses formes jurídiques i que poden sol·licitar un percentatge de la seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial i d’altres despeses posteriors.

En el taller del perfil de l’emprenedor/a, el Sr. Romero va explicar els diferents perfils d’emprenedors al llarg dels anys; passant d’un de dur, basat en la formació i experiència, a finals del segle XX a un de tou, basat en les competències que predomina fins avui dia i que tenen unes característiques subjacents de la persona que li permet tenir un desenvolupament efectiu en un determinat lloc de treball i entorn. És una combinació d’aptituds i habilitats, coneixements, actituds i valors, personalitat, i motivacions.

La senyora Torres va fer referència a onze competències necessàries: planificació i organització; acció i acompliment en el treball; implicació, compromís i responsabilitat; solució de problemes; treball en equip; dinamisme, comunicació, gestió de persones; orientació al client; tolerància a l'estrès i aprenentatge i innovació”

El Sr. Romero va exposar quina era la situació actual del mercat laboral i indicà que, segons un estudi fet el mes de juliol, el 68,80% de joves estarien disposats a emprendre un negoci, tot i que el 79% desconeixia les possibilitats de finançament i les polítiques de Govern per engegar-ho”.

Finalment la Sra. Torres va dir que per a ser un emprenedor d’èxit calia detectar allò que no funciona, que una “start up” hauria de cobrir els espais que altres marques consolidades deixen en blanc, és a dir, investigació; construcció d’un projecte esperant millorar la realitat, és a dir, motivació i tenir autoconfiança, confiar en un mateix i en les seves propostes de manera constant en el temps.